English
Česky
Česky
Deutsch

Most, 30.11.2019

I v roce 2019 se v ROS Czech uskutečnilo celkem 6 významných zákaznických auditů. Jednalo se především o audity od nových potenciálních zákazníků v oblasti automotiv.