English
Česky
Česky
Deutsch
Home> ROS a plasty> Životní prostředí

Co je dobré pro životní prostředí, je dobré také pro nás.

Máme to ve svých rukou...

Společnost ROS si je naprosto vědoma své zodpovědnosti za životní prostředí a tím i za naši budoucnost. Proto jsou naše procesy a produkty v průběhu projektového managementu kontrolovány      s ohledem na jejich dopad na životní prostředí. Tímto způsobem můžeme zajistit, že se používají pouze ekologicky přijatelné materiály a procesy a že zdroje ohrožující zdraví nebo jiné zdroje nebezpečí jsou systematicky eliminovány.
Jasně zaměřené environmentální vzdělávání vede všechny pracovníky k uvědomělé spotřebě energie, vody a jiných životně nutných zdrojů.
Důsledně pracujeme v souladu s požadavky systému ochrany životního prostředí dle DIN ISO 14001.