English
Česky
Česky
Deutsch
Home> Kariéra a vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení společnosti ROS pochopilo, že pracovníci jsou nejcennějším kapitálem podniku.

Silná společnost...

Podporujeme a požadujeme, vyškolujeme a vzděláváme. Své pracovníky vyzýváme, aby se aktivně podíleli na neustálém zlepšování procesů a zároveň jim umožňujeme samostatný a zodpovědný přístup k vlastní práci. Toto všechno zajišťuje vysokou spokojenost a nadprůměrnou angažovanost.
Firma ROS je proto všeobecně považována za podnik, ve kterém lidé rádi pracují - což je dobré nejenom pro podnikovou kulturu, ale především také pro podporu výkonnosti!

Týmový duch - v podniku ROS hraje prvořadou roli spolupráce. Filozofie společnosti ROS říká, že společnými silami dosáhneme většího úspěchu.

Kompetence - mimořádná kompetence pracovníků z firmy ROS je kromě jiného výsledkem myšlenek KAIZEN. Jen ten, kdo se neustále učí a zůstává aktivní, se může dále vyvíjet.