English
Česky
Česky
Deutsch

Vysoká úroveň kvality všech činností ve společnosti ROS je základním předpokladem spokojenosti našich zákazníků.

Certifikace dle TS 16949...

Již při plánování projektu zjišťujeme a eliminujeme pomocí FMEA možná slabá místa produktů a procesů. Náš dokonale propracovaný systém řízení jakosti díky jednoduchým a srozumitelným pravidlům zajišťuje, že všechny procesy ovlivňující kvalitu jsou dodržovány a že jejich účinnost je průběžně kontrolována. Pracovní nástroje ROS Production System a účinný program vzdělávání umožňuje našim pracovníkům trvale optimalizovat kvalitu neustálým zlepšováním procesů.

Náš závod v Mostě byl v letech 2008 až 2012 certifikován dle DIN ISO 9001. Od roku 2013 probíhají úspěšné certifikační audity dle ISO TS 16949.

2,54 MB
711 KB
Lehrenprüfung
Zertifikat
Zeiss_ACCURA