English
Česky
Česky
Deutsch
Home> Produkty a řešení> Projektový management

Pro dodržování termínů komplexních projektů a pro jejich bezchybné řízení je zapotřebí profesionální projektový management.

Termíny jsou pro nás prvořadé...

Pro každý projekt v podniku ROS je určen individuální projektový manažer, který se stará o projekt od potvrzení zakázky, přes uvolnění ze strany zákazníka, až po interní předání do sériového procesu.

Díky propojenému řízení projektů jsme kdykoliv schopni prověřit dopad odchylek projektu na plnění termínů a to jak u dodavatelů, tak v rámci naší firmy, ale i u zákazníka. Dále nám toto řízení umožňuje aktivně zakročit v případě ohrožení sjednaných termínů.

Preventivní analýzy rizik nám pomáhají zabránit vzniku chyb a zlepšit procesy ovlivňující kvalitu.

S pomocí Value Stream Mapping (VSM) jsou analyzovány rozsáhlé projekty podle Toyota Production System a prověřuje se, zda nedochází k případnému plýtvání.Tím je vytvořen hospodárně optimalizovaný procesní řetězec.

Value Stream Mapping