English
Česky
Česky
Deutsch

Spojení kovů a plastů je dnes základním a nepostradatelným prvkem moderních vývojových činností.

Obstřik kovových zálisků...

Ať už to jsou dráty, kovové - lisované a ohýbané díly nebo nejrůznější pouzdra : po zcela automatickém nahřátí a překontrolování teploty se tyto díly vkládají do speciálně vyrobených nástrojů a takzvaně se obstříknou termoplastem nebo také duroplastem. Po uskutečněném výrobním procesu jsou díly překontrolovány kamerovým systémem.

Na strojích s uzavírací silou 150 - 6500KN mohou být vyráběny díly o hmotnosti cca. 1.800 g.