English
Česky
Česky
Deutsch
Home> Tradice a budoucnost...

Preciznost v plastech v České republice!

Tradice a budoucnost...

V prosinci roku 2005 byl založen první zahraniční závod skupiny ROS v České republice. Tato dceřinná společnost zahájila svoji činnost v počtu 10 pracovníků v severočeském městě Most a od dubna roku 2007 dodává svým zákazníkům technicky vysoce kvalitní plastové díly a montované sestavy.


V průběhu celého roku 2006 se pracovníci managementu a výroby intenzivně zapracovávali v německých podnicích skupiny ROS. Procvičovali zde odborné dovednosti a především aplikaci ROS Production System (RPS).

V této souvislosti jsme obzvláště hrdí na důsledné zavedení systému RPS ve všech administrativních a výrobních odděleních. V žádném jiném závodě skupiny ROS se totiž nepodařilo v takovéto míře přiblížit ideálnímu stavu black-box-výroby (tzn. takzvaný uzavřený okruh výroby bez vytváření zásob materiálu).

Během let 2013 až 2015 došlo k výraznému rozšíření výroby - jak v oblasti vstřikování plastů, tak i v oblasti výroby montovaných sestav.

Trend nárůstu objemu výroby díky dalším novým projektům a s tím spojenou další nabídkou nových pracovních míst očekáváme i průběhu roku 2016.

Mostecká firma se nyní rozkládá na ploše cca. 5300 m² a aktuálně zde více jak 150 zaměstnanců na 24 vstřikolisech a na 34 montážních pracovištích vyrábí technické plastové komponenty především pro české a další východoevropské zákazníky. Od listopadu 2013 ale dodáváme sériově nové projekty také do zámoří.