English
Česky
Česky
Deutsch
Home> Produkty a řešení> Zpracování duroplastů

Cesta od kovu k duroplastu není dlouhá.

Nic nového, přesto však aktuální...

V posledních 10 ti letech zažil jeden materiál takovou renesanci, jakou i zkušení inženýři znají pouze z doslechu: duroplast.


Díky vynikajícím mechanickým, chemickým a elektrickým vlastnostem přesvědčuje duroplast nejenom v oblasti hospodárné a úspěšné substituce tlakových odlitků z hliníku nebo zinku.
Firma ROS je v současné době jedinou společností, která nabízí metody vícenásobného ražení duroplastu. Tímto způsobem můžeme vyrábět díly s vysoce homogenní strukturou materiálu a extrémně rovnoměrným zhuštěním materiálu. U takto vyrobených montážních dílů dosahujeme nízké deformace protažením, velmi vysoké rozměrové přesnosti a zabráníme vytváření tzv. studených spojů.


Na strojích s uzavírací silou od 500 - 3500KN mohou být vyráběny díly o hmotnosti až do cca. 850 g.