Interní ekologický audit

ROS Gruppe

Interní ekologický audit

Dne 30.10.2015 prošla společnost ROS Czech interním ekologickým auditem, který se zabýval zejména kontrolou způsobu nakládání s nebezpečnými odpady, tříděním odpadů a jejich shromažďováním, dále pak nákládáním s chemickými látkami, prevencí závažných havárií, ochranou ovzduší a vodohospodářství. Tímto auditem prošla společnost ROS Czech, s.r.o úspěšně.

Top