Ros Czech získala certifikaci ISO/TS 16949:2009

ROS Gruppe

Ros Czech získala certifikaci ISO/TS 16949:2009

Most, 08.07.2013

Společnost ROS Czech v kalendářním týdnu 26 historicky poprvé usilovala o získání certifikátu dle ISO/TS 16949:2009. V rámci certifikace úspěšně splnila všechny požadované podmínky k jejímu získání. Ostatní závody společnosti ROS v Coburgu a Ummerstadtu certifikát opětovně obhájily.

Dosažení certifikátu lSO/TS 16949:2009 vypovídá o efektivním fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality ve společnosti a umožňuje tak otevření dalších možností pro spolupráci s novými významnými zákazníky.

Top