Životní prostředí

Umwelt

Skupina ROS si je velmi dobře vědoma své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a budoucnosti, které jsou pevnou součástí našeho žebříčku hodnot. Stavíme se k tomuto tématu odpovědně napříč celým výrobním systémem. 

Již v počátcích vývoje výrobku se snažíme společně s našimi zákazníky používat materiály a postupy co nejšetrnější k životnímu prostředí. Proto je mnoho našich výrobků recyklovatelných.

Prostřednictvím inteligentních řešení v oblasti lehké průmyslové výroby přispíváme k minimalizaci produkce odpadů v Automotive.

Od prvopočátku testujeme naše procesy a produkty. Možné dopady na životní prostředí se  snažíme včas, zcela a udržitelně eliminovat, tak jako zdraví ohrožující nebo jiné zdroje nebezpečí. Kromě toho neustále pracujeme na snižování spotřeby zdrojů a energie.

 

Top