Konstrukce montážních přípravků

Ve firemní skupině vyvíjíme a konstruujeme podle Vašich specifických požadavků na výrobek individuální automatizační řešení jak pro výrobu vstřikováním, tak náročné montážní automaty.

Naše přípravky jsou doplňovány rozsáhlými monitorovacími senzorickými systémy. Tyto systémy jsou důležitým nástrojem při dosahování cíle nulové chyby.

Naše spektrum zahrnuje rovněž konstrukci a výrobu měřicích a zkušebních  přístrojů, které se používají jak v měřicích místnostech, tak i při zkouškách doprovázejících výrobu. 

Přesně tato rozmanitost je naší silnou stránkou při automatizaci našich procesů. 

DRAPÁKY PRO ROBOTY

SPECIFICKÁ MONTÁŽNÍ SESTAVA PRO PRODUKT - DODÁVKA SUROVINY - TEST - MONTÁŽ

ZÁZNAMY MĚŘENÍ

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY

AUTOMATIZAČNÍ LINKA

PLNĚ AUTOMATIZOVANÁ MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ

Top