Ochrana dat a soukromí

Ros CZECH s.r.o.
V Luhu 3338
CZ-434 01 Most
Česká Republika

IČ: 274 05 541, DIČ: CZ27405541
obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 25506
jednatel: Claudia Weigelt

Společník:
Ros GmbH & Co KG, Coburg, Wassergasse 32, D-96450, SRN

Ve smyslu § 6 MDStV (SRN) za stránky zodpovídá: Claudia Weigelt

Výjimka z odpovědnosti:
Navzdory pečlivé kontrole obsahu nepřejímáme odpovědnost za obsah stránek, na které odkazujeme. Za obsah stránek, na něž je odkázáno, odpovídají výlučně jejich provozovatelé.

Copyright 2020, Všechna práva vyhrazena

Texty, soubory ke stažení a obrázky podléhají autorskoprávní ochraně a nesmějí být reprodukovány ani opětovně užity nebo využívány za účelem podnikání. Jakékoli rozmnožování nebo šíření byť i jejich částí pomocí kteréhokoli média podléhá písemnému souhlasu společnosti Ros Czech s.r.o. Uvedené se vztahuje rovněž na nahrávání do elektronických databank a rozmnožování na CD-ROM.

Tato internetová stránka používá Google analytiku, internetovou analyzační službu Google Inc., za účelem umožnění analýzy používání internetové stránky. Informace vytvořené použitím Google analytiky o vašem používání této internetové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenáší na server Google Inc. v USA a ukládají se tam. Google použije tyto informace pouze k analyzování používání této internetové stránky tak, že se vyhotoví anonymizovaná vyhodnocení a grafiky ohledně počtu návštěv, počtu stránek otevřených jedním uživatelem atd. Toto používáme výhradně pro vlastní výzkum trhu a především pro optimalizaci a uspořádání našich internetových stránek v souladu s potřebami. Více informací o technologiích, které používá Google, naleznete na www.google.com/analytics

Top